Pragmatiq sàrl
Rue Centrale 8-10
1003 Lausanne

+41 21 323 60 00
info@pragmatiq.ch